getDbData($sql,1); if(count($res)) { $res[count($res)-1]->last = 1; $arr4=array("dzisiaj dodano"=>"dzisiaj dodano", "ostatnie 7 dni"=>"ostatnie 7 dni", "aktualne pl"=>"wszystkie aktualne"); foreach ($res as $v) { $v->nazwa=$arr4[$v->nazwa]; $st1[] = $v; } } //Statystyki 2 i 3 --------------------------------------------------------- $sql = " SELECT `kod_woj`,`woj`, `kod_nadbranzy` ,`nadbranza`, `ilosc` FROM `przetargi`.`statystyki` WHERE `kod_branzy`='0' AND ( (`kod_woj`='0' AND `kod_nadbranzy`<>'0') OR (`kod_woj`<>'0' AND `kod_nadbranzy`='0') ) ORDER BY `kod_woj`,`nadbranza` ASC "; $res = $data->getDbData($sql,1); if(count($res)) { $arr2 = array(); $arr3 = array(); foreach ($res as $v) { if($v->kod_woj) { $v->url = "http://www.bizzone.pl/przetargi/".PrzetargiMap::wojewodztwaV2U($v->kod_woj)."-statystyka.html"; $arr2[] = $v; } else { $v->url = "http://www.bizzone.pl/przetargi/".PrzetargiMap::branze1V2U($v->kod_nadbranzy)."-statystyka.html"; $arr3[] = $v; } } $st2 = array_chunk($arr3, ceil(count($arr3)/2)); $st3 = array_chunk($arr2, ceil(count($arr2)/2)); } //Przetarg dnia ------------------------------------------------------------ function nazwa2url($nazwa) { $tmp=substr($nazwa,0,300); $tmp=eregi_replace("[^A-ZĘÓĄŚŁŻŹĆŃa-zęóąśłżźćń0-9 \-]","",$tmp); $tmp=urlencode($tmp); return($tmp); } $sql=" SELECT `id_przetarg` FROM `ankiety`.`przetarg_dnia` LIMIT 1 "; $res=$data->getDBData($sql,0); // $sql=" // SELECT // `id`, `oglaszajacy_ulica`, `oglaszajacy_nr_domu`, // `oglaszajacy_nr_lokalu`, `oglaszajacy_nazwa`, // `oglaszajacy_miejscowosc`, `oglaszajacy_kod_pocztowy`, // `oglaszajacy_wojewodztwo`, `przedmiot`, `zakres` // FROM // `przetargi`.`przetargi_pub` // ORDER BY // `id` // ASC // LIMIT 0,1 // "; // $res = $data->getDBData($sql,0); if(!empty($res->id_przetarg)){ $sql="SELECT `id`, `oglaszajacy_ulica`, `oglaszajacy_nr_domu`, `oglaszajacy_nr_lokalu`, `oglaszajacy_nazwa`, `oglaszajacy_miejscowosc`, `oglaszajacy_kod_pocztowy`, `oglaszajacy_wojewodztwo`, `przedmiot`, `zakres` FROM `przetargi`.`przetargi_pub` WHERE `id`='".mysql_escape_string($res->id_przetarg)."' "; $res = $data->getDBData($sql,0); } if(!empty($res->id)) { $pd->id = $res->id; $adres = $res->oglaszajacy_ulica." ".$res->oglaszajacy_nr_domu; if(!empty($res->oglaszajacy_nr_lokalu)) { $adres .= "/".$res->oglaszajacy_nr_lokalu; } $pd->oglaszajacy = $res->oglaszajacy_nazwa; $pd->miejscowosc = $res->oglaszajacy_miejscowosc; $pd->kodpocztowy = $res->oglaszajacy_kod_pocztowy; $pd->adres = $adres; $pd->wojewodztwo = $res->oglaszajacy_wojewodztwo; $pd->przedmiot = $res->przedmiot; $pd->zakres = $res->zakres; $pd->url = "http://www.bizzone.pl/przetargi/szczegoly_przetargu/".nazwa2url($res->przedmiot).",".$res->id; } } catch (Exception $e) { } echo ''; ?> Przetargi PL, Przetargi UE, wyniki przetargów - bizzone.pl - Numer 1 w Polsce !
Przetargi

Przetargi

Nowości i promocje

Nowość Rynkowa Panel zarządzania dokumentacją przetargową 09.10.2009
Nowość Rynkowa Aktywna Aktualizacja Dokumentacji Przetargowych 28.09.2009
Promocja Dostęp gratis do serwisu „Zapytania kupię-zlecę”. 18.09.2009
Nowość Inteligentne przeglądanie raportów przetargowych 20.08.2009
Nowość Personalizacja serwisu przetargowego 18.08.2009
0) { ?>

Aktualne przetargi krajowe w liczbach

nazwa?> ilosc?>last)) {?>|

0) { ?>

Aktualne przetargi krajowe w kategoriach

0) { ?>

Aktualne przetargi krajowe w regionach
6 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ SERWIS PRZETARGI W BIZZONE.PL
id)) { ?>
PRZETARG DNIA
Ogłaszający:
oglaszajacy?>
kodpocztowy?> miejscowosc?>
adres?>
woj: wojewodztwo?>

Zakres:
zakres?>

Przedmiot:
przedmiot?>
więcej »